Bộ sản phẩm Nước Hắc sâm 123Ginseng là sản phẩm của 123Heath, chính vì vậy vậy khi Quý khách hàng truy cập website 123Ginseng sẽ cam kết  các điều khoản do 123Health đề ra. Điều này nhằm thực thi đúng luật pháp và những quy định của Chính phủ về thương mại điện tử, giảm thiểu tối đa rủi ro cho người mua hàng.  Đồng thời thay đổi thói quen mua hàng hiện đại – Mua hàng trực tuyến cho Quý khách hàng.

Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho các sản phẩm bán trên trang website 123Ginseng. Khi đồng ý đặt mua hàng, Quý khách đã chấp thuận với các thông tin pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện sau đây.

Vì lợi ích chung, xin Quý khách vui lòng đọc kỹ, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản bên dưới để việc giao dịch được thực hiện một cách tốt nhất.

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ 123Health.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của 123Health, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của 123Health dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của 123Health hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng 123Health ngay lập tức.

2. Truy cập 123Health

123Health bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà 123Health cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của 123Health mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của 123Health, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho 123Health là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho 123Health thông qua Website 123Health được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của 123Health .

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của 123Health, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của 123Health. Bạn đồng ý thông báo cho 123Health ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

123Health có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi 123Health, bất cứ lúc nào theo quyết định của 123Health mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của 123Health cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website 123Ginseng ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của 123Health.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu 123Health và 123Ginseng, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 123Health. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên 123Ginseng không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với 123Health.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của 123Health cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của 123Health cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ 123Health có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của 123Health.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của 123Health sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của 123Health, bạn cấp cho 123Health quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho 123Health Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. 123Health không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành

123Health có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của 123Health; thực hiện các sửa đổi mà 123Health cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ 123Health cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

123Health không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của 123Health và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, 123Health không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc 123Health không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của 123Health.

9. Vi phạm bản quyền

123Health coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên 123Health vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của 123Health bằng cách gửi thông báo cho 123Health qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của 123Health được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. 123Health có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website 123Health có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và 123Health không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên 123Health cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên 123Health; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên 123Health.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng 123Health không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, 123Health sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của 123Health.